technology fiberglass บริษัท เทคโนโลยีไฟเบอร์กลาส จำกัด

ประวัติ

บริษัท เทคโนโลยีไฟเบอร์กลาส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานไฟเบอร์กลาสโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์หลักๆของเรา คือ งานชิ้นส่วน ไฟเบอร์กลาสหรืองาน FRP Part ซึ่งผลิตตามความต้องการหรือตามแบบของลูกค้าเป็นหลัก และงานถังเก็บน้ำ หรือ ถังบรรจุสารเคมีรูปทรงต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีบริการเคลือบพื้นผิวงานด้วยไฟเบอร์กลาส เช่น เคลือบพื้นผิวที่เป็นเหล็ก หรือ คอนกรีต เป็นต้น ปัจจุบัน เราได้ขยายขอบเขตการให้บริการโดยการเปิด บริษัท ที.เอ็น.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี จำกัด ขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้ บริการงานด้าน ระบบบำบัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งการออกแบบ ติดตั้ง หรือให้คำปรึกษาต่างๆ

Project